Disclaimer

De website www.debrandstofvanjelichaam.nl en alle onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van Niels. De website ‘De brandstof van je lichaam’ is een project en eigendom van Niels. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Niels.

 

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Niels is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

 

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.debrandstofvanjelichaam.nl zijn geen eigendom van Niels. Niels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Niels worden onderhouden.